Par privātpraksi

Privātprakses vadītāja ir medicīnas zinātņu doktore Guna Blumberga. Dr. Guna Blumberga ārsta izglītību ir ieguvusi Latvijas Medicīnas Akadēmijas Medicīnas fakultātē un ir sertificēta ārste – homeopāte. Doktora darbu par bronhiālo astmu ir izstrādājusi plaušu slimību - alergoloģijas centrā, Orhusas Universitātes slimnīcā Dānijā. Ir vairāku zinātnisku publikāciju autore. Dr. Guna Blumberga ir pasniedzēja Latvijas Universitātes Medicīnas Fakultātes klasiskās homeopātijas tālākapmācības kursos.

Dr. Blumberga ir apguvusi homeopātiju 4 gadu apmācības kursos Milānas homeopātijas centrā pie viena no vadošajiem Eiropas homeopātiem Dr. Roberto Petrucci. Ir tiesības praktizēt par ārsti - homeopāti Itālijā.

Mūsdienās tradicionālās medicīnas ārstēšanas metodes tiek bieži kombinētas ar netradicionālo medicīnu. Katram cilvēkam ir predispozīcija uz kādu saslimšanu t.i., katrs no mums ir uzņēmīgs pret kādu slimību. Slimības izpausmi un simptomus var noteikt un izprovocēt vairāki faktori, piemēram, iedzimtība, apkārtējā vide, vecums, ilgstošs stresa līmenis utt. Homeopātijas galvenais pamatprincips ir redzēt cilvēku kopumā t.i. ārstēt nevis atsevišķu slimību, orgānu vai simptomu, bet ārstēt cilvēku kā indivīdu ar  individuāliem simptomiem un problēmām, tāpēc homeopātiju var izmantot daudzu slimību ārstēšanā.

 
Izstrādājis awtech.lv